K_Grabczuk, aktualna
dr Krzysztof Grabczuk – polski samorządowiec, działacz sportowy, w latach 2002–2006 prezydent miasta Chełma, członek zarządu województwa lubelskiego (2006-2008), marszałek województwa lubelskiego w latach 2008-2010, obecnie – wicemarszałek województwa. Doktor socjologii, wykładowca m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu funduszy europejskich i samorządu terytorialnego.

Działacz samorządowy i społecznik, wielokrotnie nagradzany, m.in. tytułem Ecce Homo (Oto Człowiek) za niesienie pomocy słabym i potrzebującym. Zapalony sportowiec i sędzia sportowy. Reprezentant Polski w zapasach. Sędzia Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, w latach 2004-2008 prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecnie honorowy Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego i honorowy sędzia. Żonaty, dwóch wspaniałych synów. W wolnych chwilach spędza czas w ogrodzie, lubi też rower i dobrą książkę. Członek Platformy Obywatelskiej od 2004 roku.